logo_POIIB

Naruszenie interesu zawodowego

Zgłoszenie możliwości naruszenia interesu zawodowego

Każdy członek Podlaskiej OIIB ma prawo korzystać z ochrony i pomocy prawnej izby. W celu realizacji tych zadań POIIB stworzyła mechanizm pozwalający na odformalizowane zgłaszanie przypadków naruszenia interesu zawodowego.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i dołączenie odpowiednich dokumentów. Alternatywnie możesz skorzystać z druku dostępnego tutaj

Skan wypełnionego i podpisanego druku wraz z załącznikami możesz przesłać na adres Zespołu Prawno-Regulaminowego POIIB.

Przed wysłaniem zgłoszenia załącz dokumenty, które będą przydatne w sprawie. Dozwolone formaty plików: gif, jpg, png, rtf, pdf, doc, docx. Maksymalna wielkość pliku: 8 MB. Maksymalnie 5 załączników.
Skip to content