logo_POIIB

Ubezpieczenia OC / Zapomogi

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Informujemy, że na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dostępne są informacje  na temat:

  1. Obowiązkowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa.

  2. Ubezpieczeń, którymi objęty jest każdy z inżynierów budownictwa na mocy Umowy Generalnej z STU Ergo Hestią : OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia kosztów obrony prawnej.

  3. Ubezpieczeń dodatkowych – do wyboru przez każdego z inżynierów budownictwa , których warunki zostały ustalone na mocy Umowy Generalnej z STU Ergo Hestią:

    • nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżyniera budownictwa,

    • obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów (członków PIIB),

    • obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Strona zawiera informacje na temat zgłoszenia i likwidacji szkody oraz kontaktu z ubezpieczycielem.

Więcej informacji oraz polisy ubezpieczeniowe na stronie PIIB. 

Zapomogi

Celem działalności samopomocowej jest udzielanie członkom Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wsparcia materialnego w formach ustalonych w Regulaminie, w duchu koleżeństwa oraz wzajemnej pomocy.

Skip to content