logo_POIIB

Terminy składania dokumentów na uprawnienia

Rejestracja wniosku / wybór terminu

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w celu złożenia dokumentów na uprawnienia budowlane w pierwszej kolejności należy zalogować się do portalu PIIB w celu rejestracji wniosku i umówienia spotkania w biurze Podlaskiej OIIB (należy wybrać termin i godzinę spotkania). Rejestracja wniosku o nadanie uprawnień budowlanych przeprowadzana jest na Portalu PIIB.

Prosimy o rejestrację wniosku w Portalu PIIB jak najwcześniej ze względu na charakter systemu rejestrującego.

Wybór terminu spotkania będzie możliwy w Portalu PIIB od 12 sierpnia 2024 r.

Zarejestrowanie wniosku w ostatnich dniach wyznaczonego terminu może nie powieść się ze względu na zajęte terminy przez innych wnioskodawców.

Osoby, które nie są członkami Izby powinny w pierwszej kolejności zarejestrować konto na Portalu PIIB (https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata) podając podstawowe dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer pesel). Na podany podczas rejestracji adres e-mail automatycznie wysyłany jest link w celu aktywacji konta. Po zalogowaniu się do Portalu PIIB użytkownik może zarejestrować wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.

Czynni członkowie Izby, aby zarejestrować wniosek o nadanie uprawnień budowlanych powinni zalogować się do Portalu PIIB na swoje konto członkowskie. (https://portal.piib.org.pl/).

W trakcie rejestracji wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w pierwszym kroku należy podać adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy). Na podstawie podanego kodu pocztowego system sam określi Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. W kolejnym kroku wypełniamy formularz rejestracji wniosku i klikamy zatwierdź. Wybieramy termin złożenia dokumentów. Potwierdzenie wybranego terminu kończy proces rejestracji wniosku.

Uwaga! W trakcie wpisywania adresu zamieszkania prosimy o uważne podawanie danych ponieważ na podstawie wpisanego kodu pocztowego system automatycznie wybiera odpowiednią Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Po przejściu do kolejnego etapu rejestracji wniosku nie ma możliwości cofnięcia się do formularza z danymi miejsca zamieszkania czy też zmiany przypisanej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Terminy składania wniosków

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz o ponowny egzamin będą przyjmowane w terminach:

  1. wnioski o nadanie uprawnień budowlanych (pobierz ) w sesji jesiennej 2024 r. w terminie od 19 sierpnia do 30 sierpnia 2024 r.
  2. wnioski o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane / dotyczy osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w poprzednich sesjach oraz osób, które nie stawiły się na egzamin / (pobierz ) w sesji jesiennej 2024 r. w terminie od 19 sierpnia do 20 września 2024 r.
 

Przewiduje się, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2024 r. odbędzie się 22 listopada 2024 r.

Komplet dokumentów (sprawdź) należy składać w białej tekturowej teczce na gumkę, nie opisanej!

Skip to content