logo_POIIB

Zaświadczenia elektroniczne

Portal PIIB - usługi internetowe z myślą o członkach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!

Dostęp do zaświadczeń o przynależności do Izby jest możliwy po zalogowaniu i aktywacji konta na stronie internetowej https://portal.piib.org.pl na podstawie loginu i hasła aktywacyjnego.

Aktywacja konta, oprócz podania dostarczonego hasła tymczasowego, wymaga weryfikacji na podstawie numeru PESEL oraz podania adresu e-mail członka. Po zalogowaniu się do wewnętrznego portalu, członek PIIB uzyska dostęp do zaświadczeń, które będzie mógł zapisać na dysku twardym swojego komputera lub na elektronicznym nośniku danych.

Zaświadczenia o członkostwie w formie elektronicznej mają postać pliku PDF i są opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem cyfrowym przewodniczącego okręgowej izby lub osoby przez niego upoważnionej. Fakt podpisania dokumentu symbolizuje ikonka podpisu elektroniczengo w lewym dolnym rogu zaświadczenia.

Benefity dla Inżyniera, czasopisma, szkolenia, e-learning, normy i serwisy

Polska Izba Inżynierów Budownictwa poprzez Portal PIIB systematycznie powiększa ofertę informacyjno – edukacyjną z myślą o członkach i możliwościach podnoszenia przez nich kwalifikacji oraz ułatwieniu wykonywania zawodu. Obecnie każdy członek na stronie Polskiej IIB oprócz biblioteki norm PKN i e-learningu może korzystać z serwisów takich jak:

  • biblioteka normy PKN,
  • e-learning,
  • serwisy Wolters,
  • normy SEP,
  • serwis Bistyp,
  • szkolenia online,
  • karty sportowe i medyczne.
Źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa  piib.org.pl  

FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

Z Portalu PIIB może korzystać wyłącznie czynny członek okręgowej Izby.

Członkom zarejestrowanym w Izbie przed 2011 rokiem hasło tymczasowe (inicjalizacyjne) zostało przesłane indywidualnie przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa razem z czasopismem Inżynier Budownictwa.

Nowo rejestrowani członkowie hasło tymczasowe (inicjalizacyjne) otrzymują listem poleconym wraz z uchwałą o wpisie na listę członków Izby.

Jeśli nie możesz odnaleźć swojego hasła tymczasowego (inicjalizacyjnego) skontaktuj się z nami – nr telefonu: 85/742-49-30.

Aby aktywować konto należy zalogować się na swój numer członkowski podając hasło tymczasowe (inicjalizacyjne). Instrukcję aktywacji konta możesz pobrać tutaj.

Uwaga! Podczas pierwszego logowania do Portalu PIIB twoja przeglądarka internetowa może wyświetlić komunikat „Czy zachować hasło dla piib.org.pl” wówczas sugerujemy wybrać opcję „Nie zachowuj hasła dla tej witryny”. Wybór opcji „Zachowaj hasło” powoduje, że w przypadku ponownego logowania podając login (numer członkowski) przeglądarka internetowa automatycznie będzie uzupełniać pole hasło zapamiętanym hasłem tymczasowym (inicjalizacyjnym). Hasło te po dokończeniu aktywacji jest już nieważne.

Przykładowy komunikat „Czy zachować hasło…

W przypadku wpisywania hasła tymczasowego (inicjalizacyjnego) sprawdź czy nie są błędnie odczytywane znaki tego hasła np. zamiast cyfry „0” (zero) wpisywana jest litera „O”

Jeśli aktywowałeś już konto na Portalu PIIB to hasło tymczasowe (inicjalizacyjne) jest już nieaktywne. Wówczas należy zalogować się na podstawie hasła ustawionego podczas aktywacji konta lub jeśli nie pamiętasz hasła możesz je zresetować. Instrukcję resetowania hasła możesz pobrać tutaj.

W takim przypadku należy skontaktować się z Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w celu weryfikacji numeru pesel – numer telefonu: 85/742-49-30.

Jeśli wyświetlany jest taki komunikat to prawdopodobnie podany adres e-mail został przypisany do innej osoby (jeden adres e-mail może być przypisany tylko do jednej osoby). Należy podać inny adres e-mail.

Wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym wysyłana jest automatyczne. Jeżeli nie możesz odszukać naszej wiadomości e-mail prosimy sprawdzić folder SPAM. Niektóre skrzynki pocztowe posiadają moduł grupowania wiadomości wówczas należy sprawdzić folder o nazwie INNE.

Skontaktuj się z nami – tel.: 85/742-49-30.

Jeśli po kliknięciu w link aktywacyjny proszony jesteś o podanie loginu i hasła wtedy należy wpisać otrzymane hasło tymczasowe.

Dopóki nie zostanie wprowadzone nowe hasło i zatwierdzone przyciskiem ZMIEŃ należy posługiwać się hasłem tymczasowym.

Sprawdź czy nowe hasło ma długość co najmniej 8 znaków, składa się z dużych i małych liter oraz cyfry. Nowe hasło oraz jego powtórzenie muszą do siebie pasować.

Jeśli hasło do logowania się w portalu nie jest pamiętane, możliwe jest jego zresetowanie. Instrukcję resetowania hasła możesz pobrać tutaj.

Powodów może być kilka.

Po pierwsze, sprawdź czy twoja nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe. Loginem do Portalu PIIB jest pełny numer członkowski (np. PDL/BO/1234/00). Numer członkowski nie jest równoznaczny z numerem uprawnień budowlanych.

W przypadku wpisywania hasła tymczasowego (inicjalizacyjnego) sprawdź czy nie są błędnie odczytywane poszczególne znaki np. zamiast cyfry „0” (zero) wpisywana jest litera „O”

Jeśli jeszcze nie aktywowałeś konta na portalu PIIB to nadal twoim hasłem jest hasło tymczasowe (inicjalizacyjne).

Gdy w trakcie pierwszego logowania do Portalu PIIB wybrana została opcja „Zapamiętaj hasło” (pojawiający się komunikat przeglądarki internetowej „Czy zachować hasło dla piib.org.pl”) wtedy twoja przeglądarka internetowa prawdopodobnie uzupełnia pole hasło, zapamiętanym hasłem tymczasowym (inicjalizacyjne), które po dokończeniu pierwszego logowania do portalu już wygasło. Zapamiętanie hasła możesz usunąć w opcjach przeglądarki internetowej.

Przykładowy komunikat „Czy zachować hasło…

Instrukcję weryfikacji podpisu możesz znaleźć tutaj.

Zmiana adresu e-mail jest możliwa po zalogowaniu się do Portalu PIIB. W panelu po lewej stronie należy kliknąć „Zmień e-mail”. Po podaniu nowego adresu wysyłany jest na niego link aktywacyjny potwierdzający poprawność operacji. Zweryfikowany poprawnie nowy adres staje się adresem e-mail konta członkowskiego.

Po pierwsze, prawdopodobnie w trakcie aktywacji twojego konta został podany inny adres e-mail. W celu weryfikacji adresu e-mail skontaktuj z nami – tel.: 85/742-49-30.

W bazie danych nie ma twojego adresu e-mail również wtedy gdy nie zostało jeszcze aktywowane twoje konto. W takim przypadku zaloguj się na swój numer członkowski oraz hasło tymczasowe (inicjalizacyjne). Instrukcję aktywacji konta możesz znaleźć tutaj.

1. Wypełnij formularz wyszukiwania:

https://piib.org.pl/images/stories/FAQ/12/pkn1.jpg

2. Otworzy się lista z wynikami wyszukiwania:

3. Wyświetlą się szczegóły wybranej normy:

Szczegóły normy

4. Po kliknięciu czytaj wyświetli się treść wybranej normy w formacie flash:

Źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa  piib.org.pl  

Skip to content