logo_POIIB

Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz z części ustnej.

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2024 r. odbędzie się 24 maja 2024 r.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu pisemnego (dotyczy osób kwalifikowanych od 1 stycznia 2023 r.) jest uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne z tytułu przeprowadzenia egzaminu (II raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne) zgodnie z Uchwałą nr 44/R/22 Krajowej Rady PIIB z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne, tj.:

 • dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1.200,00 zł – II rata opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

 • dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1.800,00 zł – II rata opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

 • dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700 zł.

 • dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1.000,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu pisemnego (dotyczy osób kwalifikowanych od 1 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.) jest uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne z tytułu przeprowadzenia egzaminu (II raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne) zgodnie z Uchwałą nr 8/R/21 Krajowej Rady PIIB z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne, tj.:

 • dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1.000,00 zł – II rata opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

 • dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1.550,00 zł – II rata opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

 • dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł.

 • dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 850,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu pisemnego (dotyczy osób kwalifikowanych przed 1 sierpnia 2021 r.) jest uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne z tytułu przeprowadzenia egzaminu (II raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne) zgodnie Uchwałą nr 24/R/14 Krajowej Rady PIIB z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne, tj.:

 • dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800,00 zł – II rata opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

 • dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1.100,00 zł – II rata opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

 • dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 zł.

 • dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600,00 zł.

Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane określa załącznik nr 16 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych (załącznik do uchwały Krajowej Rady PIIB nr 17/R/19 z dnia 16 października 2019 r.) – kliknij  .

Wykaz przepisów regulujących proces budowlanych oraz wykaz norm, których znajomość jest wymagana podczas egzaminu na uprawnienia budowlane w danej sesji egzaminacyjnej podaje każdorazowo do publicznej wiadomości Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB. – kliknij  wiosennej

Skip to content