logo_POIIB

Dostęp do norm PKN

Biblioteka norm PKN - Portal PIIB

Informujemy, że osoby, które zarejestrowały się jako kandydat na Portalu PIIB mogą korzystać z dostępu on-line do biblioteki norm PKN – Portal PIIB. W wewnętrznym portalu, użytkownik uzyska dostęp do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm.

Osoby zainteresowane dostępem do portalu powinny zarejestrować konto na Portalu PIIB:

Ponadto informujemy, że na stronie ZPR publikujemy i na bieżąco aktualizujemy najważniejsze akty prawne z zakresu budownictwa.

Skip to content