logo_POIIB

Rzeczoznawcy budowlani

Lista rzeczoznawców budowlanych Podlaskiej OIIB

Koleżanki i Koledzy!

Członkowie Podlaskiej OIIB, którzy posiadają tytuł rzeczoznawcy budowlanego i chcieliby aby ich dane kontaktowe zostały opublikowane na stronie Izby, prosimy o wypełnienie i podpisanie oświadczenia znajdującego się tutaj oraz przesłanie skanu tego oświadczenia na adres: pdl@piib.org.pl lub dostarczenie oryginału pisma do biura Izby.

Uwaga! Do oświadczenia prosimy o dołączanie kopii decyzji o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Specjalność konstrukcyjno-budowlana

Zakres rzeczoznawstwa: kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót, kierowanie i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg i nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych

Powiat/gmina zamieszkania: białostocki/Choroszcz

Nr telefonu: 504-078-857

Adres e-mail: m.turowski.biuro@wp.pl

Inne: Biegły sądowy z zakresu: budownictwa, budownictwa zabytkowego, kosztorysowania, mykologii budowlanej, oceny stanu technicznego budynków, budowli instalacji ochrony cieplnej budynków. Arbiter rekomendowany Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

Zakres rzeczoznawstwa: projektowanie w zakresie obiektów budownictwa ogólnego

Powiat/gmina zamieszkania: legionowski/Jabłonna

Nr telefonu: 668-477-527

Adres e-mail: mh@info-inz-media.com 

Zakres rzeczoznawstwa: projektowanie i wykonawstwo w zakresie budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych

Powiat/gmina zamieszkania: Bielsk Podlaski

Nr telefonu: 503-157-760

Adres e-mail: romzer@poczta.onet.pl 

Zakres rzeczoznawstwa: projektowenie i wykonastwo w zakresie budownictwa ogólnego

Powiat/gmina zamieszkania: Ptaki gm. Nowogród

Nr telefonu: 608-384-711

Adres e-mail: jabuk@onet.eu 

Zakres rzeczoznawstwa: kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót, kierowanie i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz ocenianie i badanie stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg i nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych

Powiat/gmina zamieszkania: Białystok

Nr telefonu: 602-325-943

Adres e-mail: jack@elektra.pl

Inne: ekspertyzy i nadzór stanu technicznego budynków, ocena materiałów budowlanych 

Zakres rzeczoznawstwa: kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót, kierowanie i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg i nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych

Miejscowość: Białystok

Nr telefonu: 503-019-719

Adres e-mail: m.sierociuk@gmail.com 

Zakres rzeczoznawstwa: kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót, kierowanie i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg i nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych

Miejscowość: Białystok

Nr telefonu: 694-383-358

Adres e-mail: dawdo@op.pl 

Zakres rzeczoznawstwa: kierowanie robotami budowlanymi na budowie obiektów budowlanych z wyjątkiem robót obejmujących skomplikowane instalacje i urządzenia sanitarne oraz instalacje i urządzenia elektryczne

Miejscowość: Białystok

Nr telefonu: 727-703-853

Adres e-mail: zygmunt.milewski09@gmail.com

Zakres rzeczoznawstwa: specjalność konstrukcyjno-budowlana obejmująca projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń

Miejscowość: powiat białostocki/Wasilków

Nr telefonu: 510-292-988

Adres e-mail: tpiluk@tadprojekt.pl 

Zakres rzeczoznawstwa: specjalność konstrukcyjno-budowlana obejmująca projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń

Miejscowość: Białystok

Nr telefonu: 602-777-574

Adres e-mail: l.dudzinski@planeron.pl  

Specjalność mykologiczno-budowlana

Zakres rzeczoznawstwa: opinie, oceny techniczne i ekspertyzy

Powiat/gmina zamieszkania: Łomża

Nr telefonu: 502-534-348

Adres e-mail: robwszeborowski@poczta.onet.pl 

Specjalność mostowa

Zakres rzeczoznawstwa: projektowanie i wykonawstwo mostów

Powiat/gmina zamieszkania: białostocki/Białystok

Nr telefonu: 517-368-642

Adres e-mail: drapajerzy@poczta.onet.pl 

Zakres rzeczoznawstwa: projektowanie i wykonawstwo mostów

Powiat/gmina zamieszkania: Białystok/Dobrzyniewo Duże

Nr telefonu: 602-618-270

Adres e-mail: rebacz1@wp.pl 

Specjalność instalacyjna sanitarna

Zakres rzeczoznawstwa: projektowanie i wykonawstwo w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz projektowanie i wykonawstwo w zakresie sieci i instalacji gazowych

Powiat/gmina zamieszkania: Augustów/Nowinka

Nr telefonu: 502-535-622

Adres e-mail: probest@onet.pl 

Zakres rzeczoznawstwa: projektowanie oraz wykonawstwo w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Powiat/gmina zamieszkania: Warszawa Praga-Południe

Nr telefonu: 602-720-494

Adres e-mail: jerzy-godlewski@wp.eu 

Zakres rzeczoznawstwa: projektowanie oraz wykonawstwo w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Powiat/gmina zamieszkania: Łomża

Nr telefonu: 602-714-577

Adres e-mail: w.paprocki@wp.pl 

Skip to content