logo_POIIB

Funkcje i kryteria doboru wyłączników RCD oraz urządzeń detekcji łuku elektrycznego AFDD w instalacjach elektrycznych nn

Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne szkolenie.

Temat: Funkcje i kryteria doboru wyłączników RCD oraz urządzeń detekcji łuku elektrycznego AFDD w instalacjach elektrycznych nn

Na szkoleniu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • Wyłączniki różnicowoprądowe RCD już od ponad dwudziestu lat są powszechnie stosowane w Polsce w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. W tym okresie warunki pracy tych urządzeń ochronnych w instalacjach elektrycznych zmieniły się diametralnie się zmieniły. Parametry techniczne odbiorników energii elektrycznej użytkowanych obiektach nie mają już nic wspólnego z tym, co funkcjonowało jeszcze kilkanaście lat temu.
  • W ramach szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące doboru urządzeń ochronnych RCD w instalacjach elektrycznych, z wskazaniem zagrożeń, jakie wynikają z błędnego wyboru parametrów tych urządzeń ochronnych. Omówione zostaną również zadania oraz dobór nowych na rynku polskim zabezpieczeń służącym detekcji łuku elektrycznego AFDD, które uzupełniają funkcję wyłączników RCD w ochronie przeciwpożarowej.

Termin szkolenia: 23 lipca 2024 r. (wtorek)

Czas trwania: 16:30 -18:00

Miejsce szkolenia: Miejsce szkolenia uzależnione będzie od zainteresowania szkoleniem w związku z tym zostanie podane w późniejszym terminie.

Prelegent: dr inż. Marcin Sulkowski

Zapisy: do 16 lipca 2024 r., wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content