logo_POIIB

Gratulujemy nowej kadrze inżynierskiej!

W czwartek 27 czerwca 2024 r. w białostockim Domu Technika – siedzibie RFSNT NOT przy ul. Skłodowskiej odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych osobom, które pozytywnie zdały egzamin w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Tym razem, we wiosennej sesji egzaminacyjnej uprawnienia budowlane zdobyło 86 osób, w tym:

 • 37 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
 • 14 w specjalności drogowej
 • 4 w specjalności mostowej
 • 12 w specjalności instalacyjnej sanitarnej
 • 14 w specjalności instalacyjnej elektrycznej
 • 3 w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej
 • 2 w specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

Decyzje wręczali:

Krzysztof Paweł Latoszek – Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

Krzysztof Ciuńczyk – Przewodniczący Rady POIIB,

oraz Krzysztof Falkowski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciel władz miasta oraz podlaskich uczelni i stowarzyszeń technicznych:

 • Tomasz Klim Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku,
 • Andrzej Golonko Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku,
 • Ewa Welc Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
 • Agnieszka Rzosińska Dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
 • prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej,
 • Waldemar Piotr Orłowski Skarbnik Białostockiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
 • Marta Mazewska z Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży,
 • a także reprezentanci organów Podlaskiej Izby i egzaminatorzy.

Wydarzenie urozmaicił wspaniały występ artystyczny grupy muzycznej Sarakina. Serdecznie dziękujemy!

Koleżankom i Kolegom „po fachu” życzymy samych sukcesów w pracy zawodowej!

Więcej zdjęć prezentujemy w naszej galerii: https://pdl.piib.org.pl/uprawnienia-budowlane-maj-2024/ .

Skip to content