BiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystok

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Legionowa 28 lok. 103B, 15-281 Białystok. Telefon: (85) 742-49-30.

Aktualności

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa – ogólnopolska akcja PIIB

„Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu.” Pod takim hasłem 25 września br w całym kraju odbędą się spotkania, zorganizowane z inicjatywy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a kierowane do osób zainteresowanych uzyskaniem praktycznych informacji o przebiegu procesu budowlanego oraz o jego stronie proceduralnej.

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami firm świadczących nadzór inwestorski na rzecz GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza na spotkanie informacyjne z firmami świadczącymi usługi nadzoru inwestorskiego na rzecz GDDKiA, w którym wezmą udział również przedstawiciele organów nadzoru budowlanego, organizacji branżowych oraz środowiska naukowego.

Spotkanie odbędzie się online 15 września 2021 r. i rozpocznie się o godzinie 10:00.

Kondolencje

Panu
Wojciechowi Kamińskiemu
Przewodniczącemu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
oraz Jego Rodzinie i Bliskim
Najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy
w trudnych chwilach
z powodu śmierci TATY

Składają Koleżanki i Koledzy
z Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Strony


Portal PIIB

  • Zaświadczenia elektroniczne
  • Biblioteka norm PKN
  • Blankiety opłat
  • E-learning
Blankiety opłat

blankiet wpłat

INFROMACJE

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, sala 402, 18-402 Łomża
tel. (86) 216 94 97 w.49
Dyżury: I i III poniedziałek miesiąca: 15:00-16:00
Dyżury zawieszone!
Siedziba SBP "Projekt-Suwałki"
ul. T.Kościuszki 79 16-400 Suwałki
tel.: (87) 566-32-78
Dyżury: Dwa razy w miesiącu w godz. 15:00-16.00: grafik dyżurów
Dyżury zawieszone!
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. (22) 828-31-89, 828-31-90
fax. (22) 827-07-51
www.piib.org.pl