logo_POIIB

Aktualizacja stanowiska Prezydenta Miasta Białegostoku dotyczącego stosowania art. 76a Kpa w sprawach prowadzonych przez organ I instancji administracji architektoniczno-budowlanej

Skip to content