logo_POIIB

Autodesk – koniec wsparcia technicznego

Szanowni Państwo.

W związku z informacjami od członków o zakończeniu udzielania przez Autodesk wsparcia technicznego dla produktów z wieczystą licencją z lat 2011-2014, Izba Krajowa prosi o przesłanie informacji w zakresie problemów stworzonych przez tą sytuację w biurach projektowych i firmach, w których inżynierowie budownictwa – członkowie PIIB wykonują swój zawód lub które prowadzą.

Dotychczasowe komunikaty Autodesk :

  • „Z dniem 31 sierpnia 2019 Autodesk zakończył wsparcie techniczne dla werski 2010 i wcześniejszych. Oznacza to, że Autodesk nie oferuje już aktywnej pomocy, a także (od 1 września 2019) skończyła się możliwość aktywacji tych licencji (w praktyce oznacza to brak możliwości reinstalacji oraz dokonywania ich transferu.”
  • „Natomiast Od 1 lipca 20222 r. Autodesk nie obsługuje aktywacji licencji wersji od 2011 do 2014. Nadal można używać zainstalowanego produktu, ale nie będzie już świadczona do niego pomoc techniczna. Ponowna aktywacja niewspieranych wersji także nie będzie możliwa.”

Prosimy o zgłaszanie do 8 maja 2023 r. na nasz adres mailowy napotkanych problemów wraz z następującymi informacjami:

  1. Jakiej wersji oprogramowania Autodesk dotyczy problem.
  2. Czy udało się problem rozwiązać w korespondencji z Autodesk, jeśli nie prosimy o informację z opisem sprawy i prowadzoną korespondencją.
  3. Czy powyższa sytuacja uniemożliwiła korzystanie z programu na dotychczasowej licencji.
  4. Czy powyższa sytuacja uniemożliwia przeniesienie programu/licencji na inne urządzenie.
  5. Czy powyższa sytuacja wpłynęła na zmianę wykorzystywanego oprogramowania w biurze (zmianę oprogramowania na inne).

Po zebraniu powyższych informacji Izba Krajowa pochyli się nad problemem i ewentualnie podejmie dalsze działania lub przedstawi członkom możliwe tryby postępowania.

Skip to content