logo_POIIB

Badanie „Budownictwo 2024”

Polska Izba Inżynierów Budownictwa została patronem honorowym badania „Budownictwo 2024” prowadzonego przez Zespół HRK Real Estate & Construction.

Celem ankiety jest poznanie profilu kandydatów i kandydatek na rynku budownictwa, którzy posiadają uprawnienia budowlane. Zebrane dane pozwolą szczegółowo zidentyfikować główne wyzwania, z jakimi boryka się sektor w zakresie rynku pracowników.

Dane zaprezentowane w raporcie staną się źródłem wiedzy na temat potrzeb kandydatów i kandydatek, a także ścieżek rozwoju zawodowego w zróżnicowanych specjalizacjach budowlanych.

Zespół HRK Real Estate & Construction zaprasza do udziału i podzielenia się swoimi doświadczeniami: https://www.survio.com/survey/d/budownictwo2024

Raport z badania będzie dostępny bezpłatnie na stronie: www.hrk.pl

Skip to content