logo_POIIB

Cyfrowe procedury w budownictwie

Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3 Trio, ul. Hurtowa 3, Białystok
BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Cyfrowe procedury w budownictwie.

Termin szkolenia: 28 lutego 2023 r. (wtorek)

Czas trwania: od godz. 14:00 do 17:30 (4 godziny dydaktyczne po 45 min. oraz 30 min. przerwa)

Miejsce szkolenia: Białystok, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie po zebraniu informacji dot. ilości osób chętnych na szkolenie.
Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3 Trio, ul. Hurtowa 3, Białystok

Opis szkolenia:

 1. Ogólne zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w budownictwie w formie papierowej i cyfrowej na tle przepisów KPA:
  • inicjowanie, prowadzenie i rozpatrywanie spraw na piśmie (papierowo i cyfrowo), podpisy własnoręczne i elektroniczne, doręczenia tradycyjne i elektroniczne,
  • formy zgód budowlanych (kiedy pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie budowlane, kiedy nic),
  • wzory formularzy,
  • niezbędne załączniki ze szczególnym uwzględnieniem projektu budowlanego oraz specyfiki niektórych inwestycji.
 2. Cyfryzacja w budownictwie dla inwestora (funkcjonalność portalu e-Budownictwo oraz ePUAP).
 3. Cyfryzacja w budownictwie dla uprawnionego projektanta (Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane – e-CRUB, Baza Projektów Budowlanych).
 4. Cyfryzacja w budownictwie dla kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (Elektroniczny Dziennik Budowy – EDB).
 5. Cyfryzacja w budownictwie dla właściciela i zarządcy obiektu (Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego – c-KOB).
 6. Ogólne zasady prowadzenia spraw w organach administracji publicznej (portale e-Budownictwo i ePUAP, tworzenie, wykorzystanie i rola elektronicznych rejestrów budowlanych – e-CRUB, EDB, c-KOB oraz Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń – RWDZ i Biuletynu Informacji Publicznej – BIP, System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie – SOPAB).

Prelegent: Dagmara Kafar

Zapisy: do 22 lutego 2023 r., drogą elektroniczną na nasz adres mailowy lub telefonicznie pod nr 85 745 96 05 – BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Uwagi:

 • decyduje kolejność zgłoszenia,
 • w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń szkolenie zostanie odwołane,
 • prosimy śledzić aktualne informacje o ww. szkoleniu na naszej stronie lub na naszym Facebooku (możliwa zmiana miejsca szkolenia).

Podczas szkolenia za pomocą technik audio-wizualnych będzie utrwalany wizerunek uczestników. Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w akcji organizowanej przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wyraża zezwolenie POIIB i podmiotom współpracującym na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w szczególności: na stronie internetowej i portalach społecznościowych POIIB, materiałach i broszurach informacyjnych POIIB zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie POIIB w calach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innych uczestników imprezy oraz komentarzem opisującym przebieg imprezy, w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1062 ze zm.) oraz ewentualnego przetwarzania w niezbędnym zakresie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). /t. j. Dz. Urz.UE.L 2021 Nr 74, poz. 35/.

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content