GRAITEC Advance Design


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz firma GRAITEC zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym programu GRAITEC Advance Design.

Tematyka Szkolenia

Dzień 1.

 1. Informacje ogólne o programie GRAITEC Advance Design
  - nterfejs użytkownika
  - wstępna konfiguracja programu

 2. Definicja płaskiej konstrukcji prętowej (rama 2D)
  - definicja geometrii (modelowanie bezpośrednie, import)
  - nadawanie parametrów MES (materiał, przekroje, podpory, przeguby)

 3. Definicja obciążeń
  - rodziny i przypadki obciążeń
  - definicja obciążeń
  - definicja kombinacji ręcznych
  - generatory kombinacji automatycznych

 4. Analiza rezultatów MES
  - rezultaty w formie graficznej

 5. Tworzenie dokumentacji obliczeniowej
  - zrzuty ekranu
  - konfiguracja raportów obliczeniowych

 6. Konfiguracja i wymiarowanie konstrukcji stalowych wg EC3
  - hipotezy dla stali (definicja parametrów wymiarowania)
  - właściwości prętowych elementów stalowy
  - weryfikacja z uwzględnieniem SGN i SGU
  - optymalizacja profili standardowych

 7. Wymiarowanie belek i słupów żelbetowych wg EC2
  - hipotezy dla żelbetu (definicja parametrów wymiarowania)
  - właściwości prętowych elementów żelbetowych

Dzień 2.

 1. Definicja geometrii płyt żelbetowych
  - definicja konturów i otworów
  - właściwości powierzchniowych elementów żelbetowych

 2. Podpory w płytach żelbetowych
  - definicja podpór

 3. Obciążenia płyt
  - obciążenia powierzchniowe i liniowe
  - kombinacje obciążeń

 4. Siatkowanie konstrukcji płytowych
  - opcje siatkowania MES
  - zagęszczanie siatki MES

 5. Rezultaty dla konstrukcji płytowych - interpretacja rezultatów
  - mapy, izolinie i wartości w elementach skończonych

 6. Zbrojenie teoretyczne płyt żelbetowych
  - definicja parametrów zbrojenia
  - weryfikacja SGU i SGN wg EC2
  - interpretacja rezultatów (mapy, wartości, izolinie, tabele)

 7. Zbrojenie rzeczywiste płyt żelbetowych
  - parametry i rozkład zbrojenia rzeczywistego
  - weryfikacja ugięcia dla płyty ze zbrojeniem rzeczywistym

Organizatorzy zapewniają licencję próbną, materiały szkoleniowe, oraz certyfikaty Graitec® po szkoleniu.

Uczestnicy proszeni są o przyniesienie własnego sprzętu komputerowego.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna POIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103B, 15-16 października 2019 r. (wtorek-środa), godz. 10:00 - 16:00, rejestracja uczestników od godz. 9:45.

Uwaga ilość miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 05 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała