logo_POIIB

Informacja o zaprzestaniu wysyłki czasopism.

Koleżanki i Koledzy!

Informujemy, że decyzją Krajowej Rady PIIB od stycznia 2023 r. miesięcznik „Inżynier Budownictwa” będzie wydawany wyłącznie w formie cyfrowej. Członkowie Izby mają dostęp do wszystkich numerów czasopisma po zalogowaniu się w Portalu PIIB.

Decyzja została podyktowana głównie bardzo dużymi podwyżkami za druk i transport papierowej wersji miesięcznika.

W związku z powyższym nie będą również przesyłane w postaci papierowej, ale będą dostępne w Portalu PIIB:
– kwartalnik Podlaskiej OIIB „Budownictwo i Architektura Podlasia” ,
– blankiety wpłat członkowskich .

W celu ustalenia aktualnej wysokości składek oraz numerów kont, na które należy je przelać – po zaznaczeniu w zakładce „Blankiety opłat” odpowiadających nam opcji, należy użyć przycisku „Drukuj blankiety”.

Osoby, które nie posiadają konta w Portalu PIIB prosimy o kontakt z biurem Izby pod nr tel.: (85) 742-49-30 .

Alternatywnie, w celu uzyskania aktualnej wysokości opłaty za bieżący okres można skorzystać z generatora blankietów opłat zamieszczonego na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakładce Lista członków.

Składka członkowska oraz na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia. Podane na drukach numery kont są indywidualne, dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno indywidualne konto.

Skip to content