logo_POIIB

IV Kongres Elektryki Polskiej

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) zaprasza do wzięcia udziału w IV Kongresie Elektryki Polskiej, który odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2024 r., Stadion ENEA w Poznaniu.

Kongresy Elektryki Polskiej skupiają grono specjalistów ze wszystkich praktycznie dziedzin nowoczesnej elektryki, w tym: energetyków, elektrotechników, elektroników, informatyków, automatyków, specjalistów telekomunikacji, transportu elektrycznego. Podstawowym ich celem jest diagnoza bieżącego stanu elektryki polskiej, jak również zdefiniowanie strategicznych kierunków rozwoju tej bardzo istotnej dla naszego kraju gałęzi nauki, techniki i gospodarki.

IV Kongres Elektryki Polskiej będzie obejmował trzy główne obszary tematyczne:

  • Polska w obliczu transformacji energetycznej
  • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
  • Fotonika – polska specjalność w elektronice

Więcej informacji na stronie: https://4kep.sep.com.pl/

Skip to content