logo_POIIB

Jakie funkcje i możliwości daje nam Norma Expert?

Szkolenie odbędzie się w biurze Podlaskiej OIIB,
ul. Legionowa 28 lok 103C.

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Jakie funkcje i możliwości daje nam Norma Expert?

Termin szkolenia: 1 lipca 2023 r. (sobota)

Czas trwania: 10:00-14:00

Miejsce szkolenia: biuro Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ul. Legionowa 28, lok. 103 C. dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie po zebraniu informacji dot. ilości osób chętnych na szkolenie

Program:
– Wprowadzenie.
– Historia powstania Normy.
– Różnice w poszczególnych programach Norma.
– Przybliżenie i omówienie najistotniejszych funkcji w programie Norma Expert.

Prelegent: Mirosław Świętuchowski

Zapisy: do 26 czerwca 2023 r. wyłącznie poprzez formularz zgłoszenia

Uwagi:
– decyduje kolejność zgłoszenia,
– w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń szkolenie zostanie odwołane,
– prosimy śledzić aktualne informacje o ww. szkoleniu na naszej stronie lub na naszym Facebooku (możliwa zmiana miejsca szkolenia).

Podczas szkolenia pomocą technik audio-wizualnych będzie utrwalany wizerunek uczestników. Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w akcji organizowanej przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wyraża zezwolenie POIIB i podmiotom współpracującym na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w szczególności: na stronie internetowej i portalach społecznościowych POIIB, materiałach i broszurach informacyjnych POIIB zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie POIIB w calach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innych uczestników imprezy oraz komentarzem opisującym przebieg imprezy, w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1062 ze zm.) oraz ewentualnego przetwarzania w niezbędnym zakresie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). /t. j. Dz. Urz.UE.L 2021 Nr 74, poz. 35/.

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content