logo_POIIB

Kolejni inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi

W zeszły piątek w budynku NOT w Białymstoku odbyło się uroczyste ślubowanie oraz wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które pozytywnie zdały egzamin w XLI sesji egzaminacyjnej w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Wiosenną sesję, podsumował Krzysztof Falkowski-Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB.

O dopuszczenie do egzaminu wnioskowały 92 osoby. Do egzaminu zakwalifikowano 91 osób, tj. 99%. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 105 osób – zdały 84 osoby, co daje zdawalność na poziomie 80%. Do egzaminu ustnego przystąpiło 98 osób – zdało 81 osób, co daje zdawalność na poziomie 83%. W wyniku przeprowadzonego egzaminu Podlaska OKK nadała łącznie 81 uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Osoby, które uzyskały możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, mogły usłyszeć słowa uznania i gratulacje jakie bezpośrednio składali: przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB i Krzysztof Ciuńczyk przewodniczący Rady POIIB, a także zaproszeni goście – Adam Musiuk zastępca prezydenta Białegostoku, Kazimierz Witold Roszkowski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

Uroczystość uświetnili również swoją obecnością Marek Kędzierski – Dyrektor Biura Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego, Waldemar Piotr Orłowski – Skarbnik Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku, Ewa Welc – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Agnieszka Rzosińska – Dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Dorota Gawryluk – Naczelnik Wydziału Mostów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. Świadkami wydarzenia byli bliscy uprawnionych, ale także przedstawiciele organów ustawowych POIIB wybranych na kadencję 2022-2026 oraz egzaminatorzy.

Tegoroczna uroczystość połączona była z wręczeniem honorowych odznak Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wybranym członkom POIIB. Odznakę srebrną odebrał Robert Dryl i Tomasz Niedźwiecki natomiast złotą Wojciech Kamiński obecny przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POIIB.

Rangę uroczystości podkreślił występ muzyczny trzech wirtuozów. Na klarnecie zagrał Jan Mlejnek, akordeonie Bogdan Stanisław Obrycki, skrzypcach Piotr Przydworski.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną.

Skip to content