Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane


Uprzejmie informujemy, że Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku organizuje kolejną edycję kursu przygotowawczego do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Zajęcia będą odbywały się w budynku NOT-u przy ul. Skłodowskiej 2 w Białymstoku (sala 203, II piętro) w terminie  08.05. - 23.05.2021 r. (soboty  i niedziele). Koszt kursu wynosi 1.300,00 zł. Cena obejmuje 64 godziny wykładowe, materiały szkoleniowe, przykładowe pytania testowe, akty prawne.

Zgłoszenia uczestnictwa w kursie są przyjmowane w Biurze Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok. 204 w następujących terminach:

  • poniedziałek  godz. 9.00 – 14.00

  • wtorek  godz. 10.00 – 16.00

  • środa  godz. 9.00 – 16.00

  • czwartek godz. 9.00 – 16.00

  • piątek  godz. 9.00 – 16.00

Zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie pod numerami telefonów: (85) 742-04-81, 881 966 223 ewentualnie drogą elektroniczną na adres: pzitb@bialystok.enot.pl