logo_POIIB

Elastyczność sieci elektroenergetycznych – obecne wyzwania dla energetyki

Elastyczność sieci elektroenergetycznych – obecne wyzwania dla energetyki

2024-05-23

Szanowni Państwo, zapraszamy na XXI seminarium szkoleniowe kadry inżynieryjno-technicznej pod patronatem JM Rektora Politechniki Białostockiej dr hab. prof. Marty Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Temat: Elastyczność sieci elektroenergetycznych – obecne wyzwania dla energetyki.

Termin: 23 maja 2024 r.

Miejsce: Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45D, Wydział Elektryczny, Aula I

Organizator: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny, PGE Dystrybucja S.A, Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Koszt: 120 zł/os

Zapisy: do 6 maja 2024 r.

Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres: biuro@sep.bialystok.pl lub listownie na: SEP Oddział w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-097 Białystok

Informacje szczegółowe w załączniku.

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska
Białystok,

Zobacz cały kalendarz

Skip to content