logo_POIIB

Książka obiektu budowlanego i utrzymanie obiektów budowlanych

Książka obiektu budowlanego i utrzymanie obiektów budowlanych


2024-04-15

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Książka obiektu budowlanego i utrzymanie obiektów budowlanych

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowej wiedzy o prowadzeniu książki obiektu budowlanego, obowiązkach w zakresie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów oraz o decyzjach organów nadzoru budowlanego o usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w obiekcie budowlanym.

Program szkolenia :

  1. Książka obiektu budowlanego
  2. Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów
  3. Decyzja o usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w obiekcie budowlanym

Termin szkolenia: 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)

Czas trwania: 12:00-16:00

Miejsce szkolenia: Hotel Trio, ul. Hurtowa 3, 15-399 Białystok

Prelegent: Piotr Jarzyński

Zapisy: do 10 kwietnia 2024 roku, wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy  

Uwagi: –

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady ds.szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Hotel 3 Trio
Hurtowa 3
Białystok,

Zobacz cały kalendarz

Skip to content