logo_POIIB

Metodyka BIM – perspektywa

Metodyka BIM – perspektywa


2024-03-26

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie.

Temat: Metodyka BIM – perspektywa

Zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego zaprezentujemy metodykę BIM w kontekście możliwości jej wykorzystania na różnych etapach realizacji inwestycji budowlanych oraz korzyści, jakie można osiągnąć w projektach dzięki jej implementacji.

Na spotkaniu zostaną poruszone m.in. kwestie związane z:

  • obecną sytuacją w branży budowlanej pod kątem metodyki BIM,
  • możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w procesie projektowania, realizacji oraz zarządzania obiektami budowlanymi,
  • koniecznością standaryzacji procedur na inwestycjach w celu minimalizowania różnego rodzaju ryzyka,
  • strategią wdrożenia BIM w organizacjach: biurach projektowych, firmach wykonawczych oraz od strony inwestora,
  • czynnikami ludzkimi wpływającymi na pomyślność implementacji BIM (np. tworzenie zespołów wdrożeniowych),
  • prognozami dotyczącymi kluczowych potrzeb branży w kontekście transformacji cyfrowej.

Termin spotkania: 26 marca 2024 r. (wtorek)

Czas trwania: 10:00-14:00

Miejsce szkolenia: Hotel Trio, ul. Hurtowa 3, 15-399 Białystok

Prelegent: Tomasz Białek

Zapisy: do 22 marca 2024 roku, wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy  

Uwagi: –

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady ds.szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Hotel 3 Trio
Hurtowa 3
Białystok,

Zobacz cały kalendarz

Skip to content