logo_POIIB

Nowoczesne ogrzewanie, chłodzenie oraz wentylacja z wykorzystaniem niskoemisyjnych źródeł energii firmy Hoval

Nowoczesne ogrzewanie, chłodzenie oraz wentylacja z wykorzystaniem niskoemisyjnych źródeł energii firmy Hoval


2024-03-12

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Nowoczesne ogrzewanie, chłodzenie oraz wentylacja z wykorzystaniem niskoemisyjnych źródeł energii firmy Hoval

 • Przedstawienie firmy Hoval
 • Omówienie źródeł ciepła
  • Kocioł gazowy UltraGas2, CabinSlim
  • Pompy ciepła powietrzne Belaria Fit i Belaria Pro
  • Pompy ciepła gruntowe Thermalia
  • Kolektory słoneczne UltraSol 2
 • Układy hybrydowe
  • Kocioł gazowy + pompa ciepła
  • Wykorzystanie kolektorów słonecznych
 • Zdecentralizowane urządzenia wentylacyjne i grzewczo/chłodzące
  • Omówienie zastosowań RoofVent
  • Omówienie zastosowań TopVent
 • Specjalistyczne urządzenie chłodzące dla centrów danych: ServeLine
 • Cyfryzacja w ciepłownictwie: system sterowania dla dużych projektów Supervisor Cloud
 • Panel pytań i odpowiedzi, objaśnienia

Termin szkolenia: 12 marca 2024 r. (wtorek)

Czas trwania: 09:00-13:00

Miejsce szkolenia: Hotel Trio, ul. Hurtowa 3, 15-399 Białystok

Prelegent: inż. Tomasz Krzyżanowski oraz Wojciech Pasieka

Zapisy: do 7 marca 2024 roku, wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy  

Uwagi: –

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady ds.szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Hotel 3 Trio
Hurtowa 3
Białystok,

Zobacz cały kalendarz

Skip to content