logo_POIIB

Prawa i obowiązki projektanta w procesie budowlanym

Prawa i obowiązki projektanta w procesie budowlanym


2023-12-01

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Prawa i obowiązki projektanta w procesie budowlanym

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowej wiedzy o prawach i obowiązkach projektanta w procesie budowlanym wynikających z Prawa budowlanego. Na szkoleniu zostaną omówione najważniejsze prawa i obowiązki projektanta zarówno na etapie opracowania projektu budowlanego jak i realizacji robót budowlanych, w tym rola projektanta na budowie i jego zmiana w trakcie jej wykonywania.

Termin szkolenia: 1 grudnia 2023 r. (piątek)

Czas trwania: 16:00-19:00

Miejsce szkolenia: Portal PIIB

Prelegent: Piotr Jarzyński z Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Sp.k.

Zapisy: poprzez Portal PIIB

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady ds.szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Portal PIIB
https://portal.piib.org.pl

Zobacz cały kalendarz

Skip to content