logo_POIIB

Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna w budownictwie.

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna w budownictwie.

Termin szkolenia: 18 maja 2024 r. (sobota)

Czas trwania: 11:00-16:00

Miejsce szkolenia: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok

Zmiana miejsca szkolenia. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy Legionowej 28 lok. 103C, 15-281 Białystok

  Program:     

  1. Odpowiedzialność projektantów.
  2. Odpowiedzialność kierowników budowy.
  3. Odpowiedzialność inspektora nadzoru.

Prelegent: mec. Jolanta Szewczyk

Zapisy: do 9 maja 2024 r. wyłącznie poprzez formularz zgłoszenia

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content