logo_POIIB

Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna w budownictwie.

Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3Trio
ul. Hurtowa 3, Białystok.

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna w budownictwie.

Termin szkolenia: 17 czerwca 2023 r. (sobota)

Czas trwania: 11:00-16:00

Miejsce szkolenia: Białystokdokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie po zebraniu informacji dot. ilości osób chętnych na szkolenie

Program szkolenia zostanie podany w przyszłym tygodniu.

Prelegent: mec. Jolanta Szewczyk

Zapisy: do 12 czerwca 2023 r. wyłącznie poprzez formularz zgłoszenia

Uwagi:

  • decyduje kolejność zgłoszenia
  • w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń szkolenie zostanie odwołane
  • prosimy śledzić aktualne informacje o ww. szkoleniu na stronie lub na naszym Facebooku (możliwa zmiana miejsca szkolenia).

Podczas szkolenia pomocą technik audio-wizualnych będzie utrwalany wizerunek uczestników. Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w akcji organizowanej przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wyraża zezwolenie POIIB i podmiotom współpracującym na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w szczególności: na stronie internetowej i portalach społecznościowych POIIB, materiałach i broszurach informacyjnych POIIB zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie POIIB w calach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innych uczestników imprezy oraz komentarzem opisującym przebieg imprezy, w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1062 ze zm.) oraz ewentualnego przetwarzania w niezbędnym zakresie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). /t. j. Dz. Urz.UE.L 2021 Nr 74, poz. 35/.

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content