logo_POIIB

Ograniczenie opłat za energię elektryczną, jakość energii elektrycznej i jej wpływ ekonomiczny.

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Ograniczenie opłat za energię elektryczną, jakość energii elektrycznej i jej wpływ ekonomiczny.

Termin szkolenia: 10 lutego 2023 r. (piątek)

Czas trwania: od godz. 9:00 do 12:30 (4 godziny dydaktyczne po 45 min. oraz 30 min. przerwa)

Miejsce szkolenia: Białystok, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie po zebraniu informacji dot. ilości osób chętnych na szkolenie

Opis szkolenia:

 • Prezentacja firmy.
 • Czym jest moc bierna? Różnice techniczne i ekonomiczne pomiędzy bateriami oraz aktywnymi kompensatorami. Wpływ instalacji PV na opłaty za moc bierną.
 • Dobór rozwiązań na podstawie FV, profilu obciążenia oraz pomiarów. Obliczenie czasu zwrotu inwestycji. Dobór przekładników prądowych.
 • Przerwa.
 • Prezentacja SVG oraz parametryzacja urządzenia.
 • Prezentacja aplikacji SVG.
 • Przerwa.
 • Wyższe harmoniczne. Skutki występowania harmonicznych oraz sposoby filtracji.
 • Korzyści wynikające z zainstalowania filtrów wyższych harmonicznych.
 • Przerwa.
 • Aplikacja filtrów wyższych harmonicznych.
 • Wpadki przy podłączaniu SVG.

Prelegent: Paweł Jabłoński, Tomasz Łukaszewski – firma „Aniro” Sp. z o.o.

Zapisy: do 3 lutego 2023 r., drogą elektroniczną na nasz adres mailowy lub telefonicznie pod nr 85 745 96 05.
Uwagi:

 • decyduje kolejność zgłoszenia
 • w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń szkolenie zostanie odwołane

Podczas szkolenia za pomocą technik audio-wizualnych będzie utrwalany wizerunek uczestników. Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w akcji organizowanej przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wyraża zezwolenie POIIB i podmiotom współpracującym na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w szczególności: na stronie internetowej i portalach społecznościowych POIIB, materiałach i broszurach informacyjnych POIIB zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie POIIB w calach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innych uczestników imprezy oraz komentarzem opisującym przebieg imprezy, w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1062 ze zm.) oraz ewentualnego przetwarzania w niezbędnym zakresie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). /t. j. Dz. Urz.UE.L 2021 Nr 74, poz. 35/.

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content