logo_POIIB

Oświetlenie uliczne – zmiany ustawowe.

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Oświetlenie uliczne – zmiany ustawowe.

Termin szkolenia: 7 marzec 2023 r. (wtorek)

Czas trwania:  10:00 – 15:00

Miejsce szkolenia: Białystok, Hotel Hampton by Hilton, ul. Wisławy Szymborskiej 2

Program szkolenia:

• Prawidłowy dobór parametrów oświetleniowych i technicznych oraz ich weryfikacja (instalacje oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego).
• Omówienie zasad prawidłowego oświetlania przejść dla pieszych. Sposoby realizacji „inteligentnych” przejść dla pieszych.
• Wybrane zagadnienia z wymagań WR-D.
• Czytanie i obsługa programów obliczeniowych typu Dialux oraz Relux.
• Telemanagement – możliwości i nowości, sterowanie nadążne, sterowanie adaptacyjne w zależności od zmieniających czynników zewnętrznych (typu natężenie ruchu, pogoda) oraz możliwości integracji platformy do zarządzania oświetleniem EXEDRDA z nadrzędnymi systemami zarządzającymi miejską infrastrukturą.
• Nowości produktowe w ofercie firmy Schreder (Valinta, Flexia, wielofunkcyje kolumny Shuffle).
• Schreder w sporcie i przemyśle.
• Panel dyskusyjny.

Prelegent:  Daniel Kutryb, Piotr Falkowski, Jarosław Komar, Tomasz Zagajski

Zapisy: do 3 marca 2023 r. wyłącznie poprzez formularz zgłoszenia – ZAPIS TYLKO CZYNNI CZŁONKOWIE PODLASKIEJ OIIB

Uwagi:
• decyduje kolejność zgłoszenia
• w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń szkolenie zostanie odwołane
• prosimy śledzić aktualne informacje o ww. szkoleniu na stronie www.pdl.piib.org.pl lub na naszym Facebooku (możliwa zmiana miejsca szkolenia).

Podczas szkolenia pomocą technik audio-wizualnych będzie utrwalany wizerunek uczestników. Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w akcji organizowanej przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wyraża zezwolenie POIIB i podmiotom współpracującym na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w szczególności: na stronie internetowej i portalach społecznościowych POIIB, materiałach i broszurach informacyjnych POIIB zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie POIIB w calach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innych uczestników imprezy oraz komentarzem opisującym przebieg imprezy, w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1062 ze zm.) oraz ewentualnego przetwarzania w niezbędnym zakresie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). /t. j. Dz. Urz.UE.L 2021 Nr 74, poz. 35/.

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content