logo_POIIB

Podstawy kosztorysowania z Normą Expert. – Łomża

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Podstawy kosztorysowania z Normą Expert.

Szkolenie kierowane jest dla osób, które chcą nauczyć się przygotowywania opracowań kosztowych od podstaw oraz chcących uzupełnić lub ugruntować swoją dotychczasową wiedzę na temat kosztorysowania z wykorzystaniem programu Norma EXPERT.

Termin szkolenia: 26 sierpnia 2023 r. (sobota)

Czas trwania: 10:00-15:00

Miejsce szkolenia: Park Przemysłowy Łomża, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166, 18-400 Łomża. Sala konferencyjna 0.01 parter

Prelegent: mgr inż. Mirosław Świętuchowski

Zapisy: do 20 sierpnia 2023 r. wyłącznie poprzez formularz zgłoszenia formularz zgłoszenia

Uwagi:
• Wymagania dot. wzięcia udziału:
– laptop z oprogramowaniem Norma Expert, program działa tylko w środowisku Windows. Dla osób nieposiadających programu, w dniu szkolenia zostanie online udostępniona wersja szkoleniowa. Dla uczestników szkolenia udostępniony będzie bezpłatny dostęp do Wi-fi.
Minimalne wymagania systemowe:
– procesor: Intel Core i3 lub równoważny,
– pamięć RAM: 4 GB RAM,
– rozdzielczość ekranu: 1366 x 768 (HD),
– dysk HDD: ponad 1 GB,
– system operacyjny: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1.
Zalecane wymagania systemowe:
-procesor: Intel Core i5 (min. 10-generacji) lub równoważny,
-pamięć RAM: 8 GB RAM,
-rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD),
-dysk SSD: ponad 1 GB,
-system operacyjny: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1.
• liczba uczestników 15 osób, decyduje kolejność zgłoszenia
• w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń szkolenie zostanie odwołane
• prosimy śledzić aktualne informacje o ww. szkoleniu na naszej stronie lub na naszym Facebooku (możliwa zmiana miejsca szkolenia).

Podczas szkolenia za pomocą technik audio-wizualnych będzie utrwalany wizerunek uczestników. Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w akcji organizowanej przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wyraża zezwolenie POIIB i podmiotom współpracującym na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w szczególności: na stronie internetowej i portalach społecznościowych POIIB, materiałach i broszurach informacyjnych POIIB zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie POIIB w calach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innych uczestników imprezy oraz komentarzem opisującym przebieg imprezy, w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1062 ze zm.) oraz ewentualnego przetwarzania w niezbędnym zakresie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). /t. j. Dz. Urz.UE.L 2021 Nr 74, poz. 35/.

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady ds.szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content