logo_POIIB

Pomoc prawna w ramach ubezpieczenia OC

Od 1 marca 2023 r. każdy członek PIIB może uzyskać pomoc prawną, której zakres obejmuje problemy prawne dotyczące życia zawodowego inżyniera budownictwa, w szczególności: prawa budowlanego, administracyjnego, cywilnego – w zakresie zgodności umów związanych z procesem inwestycyjnym w budownictwie lub informacji dotyczących ochrony danych osobowych w obszarach pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W ramach ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa Ergo Hestia udostępnia zainteresowanym:

Asysta prawna dostępna jest w godzinach 8-20 od poniedziałku do piątku.

Do uzyskania porady potrzebne są:

  • numer polisy – 436000309376,
  • dane osobowe i nr członkowski członka PIIB – te informacje dostępne są w razie potrzeby w portalu członkowskim lub aplikacji PIIB.
Skip to content