logo_POIIB

Porozumienie o współpracy między Podlaską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa a Międzynarodową Akademią Nauk Stosowanych w Łomży.

Porozumienie o współpracy między Podlaską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa a Międzynarodową Akademią Nauk Stosowanych w Łomży.

W minioną sobotę zostało zawarte porozumienie o współpracy między Podlaską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa a Międzynarodową Akademią Nauk Stosowanych w Łomży, której przedmiotem jest współpraca naukowo-techniczna i organizacyjna oraz wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy Stronami, a także wspólne działania promocyjne związane z budownictwem.

Uroczyste złożenie podpisów przez Przewodniczącego OR POIIB Krzysztofa Ciuńczyka i rektora MANS Ireneusza Żuchowskiego odbyło się w dniu inauguracji roku akademickiego 2023/2024 w MANS, podczas której m.in. zgromadzeni mieli zaszczyt być świadkami przekazania sztandaru z rąk byłego rektora, dzisiejszego prezydenta uczelni, dr hab. Romana Englera, profesora MANS, do rąk nowego rektora, dr inż. Profesora Ireneusza Żuchowskiego, również profesora MANS. Uczestnikami wydarzenia pomiędzy stronami porozumienia byli m.in. Krzysztof Falkowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB oraz z MANS dr inż. Marta Mazewska i mgr Dariusz Tomaszewicz.

Skip to content