logo_POIIB

Projektowanie i budowa instalacji na gaz płynny (LGP) i skroplony gaz ziemny (LNG)

Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3Trio
ul. Hurtowa 3, Białystok.

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Projektowanie i budowa instalacji na gaz płynny (LGP) i skroplony gaz ziemny (LNG).

Termin szkolenia: 24 maja 2023 r. (środa)

Czas trwania:  9:00-14:00 (5 godzin, w tym 30 minut przerwy kawowej)

Miejsce szkolenia: Hotel 3Trio, ul. Hurtowa 3, Białystok

Program szkolenia:

 • Właściwości produktu: gaz płynny (LPG).
 • Bezpieczne użytkowanie gazu płynnego.
 • Wymagania techniczno-technologiczne instalacji zasilanej gazem płynnym.
 • Dobór i lokalizacja parku zbiornikowego.
 • Warunki posadowienia zbiorników naziemnych i podziemnych.
 • Strefy zagrożenia wybuchem.
 • Charakterystyka  zbiornika LPG.
 • Armatura zabezpieczająca i kontrolno-pomiarowa na zbiornikach.
 • Ochrona katodowa zbiorników podziemnych.
 • Przyłącza gazowe.
 • Redukcja ciśnienia w instalacji.
 • Schemat technologiczny instalacji.
 • Telemetria.
 • Wielolicznikowe instalacje gazowe zasilane gazem płynnym (tzw. sieci gazowe LPG).
 • Parowniki – zastosowanie w instalacjach LPG.
 • Instalacja LPG we współpracy z pompami ciepła.
 • LPG jako alternatywne źródło dla odbiorców gazu ziemnego.
 • Wytyczne do projektowania instalacji zbiornikowych na gaz płynny.
 • LNG – skroplony gaz ziemny.

Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiety, m.in.: prezentację techniczną, wytyczne projektowe i zasady programu partnerskiego GASPOLU.

Prelegenci: mgr inż. Beata Załęska-Klocek, Kierownik Działu Instalacji  GASPOL S.A,
mgr inż. Robert Długokęcki, Inżynier ds. Realizacji Inwestycji LPG/LNG GASPOL S.A.

Zapisy: do 19 maja 2023 r. wyłącznie poprzez formularz zgłoszenia
Uwagi:

 • decyduje kolejność zgłoszenia
 • w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń szkolenie zostanie odwołane
 • prosimy śledzić aktualne informacje o ww. szkoleniu na stronie lub na naszym Facebooku (możliwa zmiana miejsca szkolenia).

Podczas szkolenia pomocą technik audio-wizualnych będzie utrwalany wizerunek uczestników. Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w akcji organizowanej przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wyraża zezwolenie POIIB i podmiotom współpracującym na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w szczególności: na stronie internetowej i portalach społecznościowych POIIB, materiałach i broszurach informacyjnych POIIB zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie POIIB w calach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innych uczestników imprezy oraz komentarzem opisującym przebieg imprezy, w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1062 ze zm.) oraz ewentualnego przetwarzania w niezbędnym zakresie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). /t. j. Dz. Urz.UE.L 2021 Nr 74, poz. 35/.

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content