logo_POIIB

QGIS – najpopularniejszy darmowy program wspomagający pracę projektanta obiektów liniowych

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie stacjonarne.

Temat: QGIS – najpopularniejszy darmowy program wspomagający pracę projektanta obiektów liniowych

Termin szkolenia: 14 stycznia 2023 r. (sobota)

Czas trwania: od godz. 9:00 do 15: 30 (8 godzin dydaktycznych po 45 min. oraz 30 min. przerwa)

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 103C

Opis szkolenia:

 • Wprowadzenie do tematyki GIS
 • Dane w GIS (formaty danych, źródła danych)
 • QGIS – interfejs użytkownika
 • Układy współrzędnych, zmiany odwzorowań
 • Konfiguracja QGIS
 • Przegląd najczęściej wykorzystywanych wtyczek w przetwarzaniu danych.
 • Obsługa programu oraz podstawowe analizy przestrzenne
 • Przygotowanie wykazu działek, przez które przebiega inwestycja o charakterze liniowym.
 • Przyporządkowanie informacji o pokryciu i ukształtowaniu terenu do segmentów inwestycji liniowej
 • Pozyskiwanie danych dot. odległości od obszarów przyrody chronionej
 • Wyznaczanie miejsc przecięcia inwestycji liniowej np. z siecią wodną
 • Kategoryzacja dróg na podstawie danych z Bazy Danych Obiektów Topograficznych
 • Analizy sieciowe na podstawie sieci drogowej

Prelegent: Bartosz Brzeziński

Zapisy: do 10 stycznia 2023 r., drogą elektroniczną na adres: pdl@piib.org.pl lub telefonicznie pod nr 85 742 49 30.

Uwagi:

 • decyduje kolejność zgłoszeń
 • max 20 uczestników
 • wymagania dot. wzięcia udziału: laptop z oprogramowaniem QGiS 3.28 (do pobrania ze strony: https://qgis.org/pl/site/forusers/download.html), oprogramowaniem CAD używane do projektowania (Autocad, Zwcad, Bricscad, lub inne)
 • w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń szkolenie zostanie odwołane

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content