WPIS NA LISTĘ RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH

Koleżanki i Koledzy!

Osoby, które posiadają tytuł rzeczoznawcy budowlanego i chciałyby aby ich dane kontaktowe zostały umieszczone na liście rzeczoznawców budowlanych, prosimy o wypełnienie i podpisanie oświadczenia znajdującego się tutaj oraz przesłanie skanu tego oświadczenia na adres: pdl@piib.org.pl lub dostarczenie oryginału pisma do biura Izby w Białymstoku albo punktów informacyjnych POIIB w Łomży lub Suwałkach.

Uwaga! Do oświadczenia prosimy o dołączanie kopii decyzji o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa