logo_POIIB

Seminarium: Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego

Informujemy, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku we współpracy z Zakładem Inżynierii Drogowej Politechniki Białostockiej oraz przy udziale GDDKiA O/Białystok, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Zarządu Dróg Miejskich przy Urzędzie Miejskim w Białymstoku organizują w dniach 15-17 marca 2023 r. w Augustowie kolejną edycję Seminarium Technicznego pt.: „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”, które odbędzie się w Hotelu Warszawa SPA & Resort **** w Augustowie.

Jest to już 14-te Seminarium organizowane przez białostocki oddział SITK RP oraz pracowników Politechniki Białostockiej, które odbywa się w odpowiedzi na liczne zapytania i zainteresowanie środowiska. Świadczy to o wysokiej randze i dużej popularności Seminarium jakie zyskało podczas poprzednich 13-stu edycji.
Seminarium adresowane jest głównie do sektora budownictwa komunikacyjnego i gromadzi każdorazowo niemal 200 uczestników: naukowców, projektantów, wykonawców, firmy branżowe a także zarządców dróg i kolei. Jest to znakomita okazja do zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz zawarcia nowych znajomości i kontaktów biznesowych.

Seminarium trwa 3 dni i oparte jest na programie merytorycznym składającym się z około 25 referatów dotyczących w szczególności:

  • planowanego rozwoju sieci dróg samochodowych i kolejowych w województwie podlaskim;
  • projektowania dróg i ulic, inżynierii ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w budownictwie drogowym i kolejowym a także bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • materiałów i technologii drogowych nawierzchni asfaltowych i betonowych;
  • geotechniki oraz projektowania obiektów mostowych;
  • utrzymania i remontów dróg i kolei  oraz aspektów prawnych i ekonomicznych.

Podczas nadchodzącej XIV edycji zajmiemy się w szczególności problematyką nowych przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz wytycznych WiS (WR-D i WR-M); zmianami legislacyjnymi oraz realizacją programów rządowych; nowymi innowacyjnymi technologiami w budownictwie komunikacyjnym (BIM, cyfryzacja, OZE).

Pomiędzy sesjami odbywają się prezentacje firm sponsorujących Seminarium. Poza tym organizatorzy starają się zapewnić uczestnikom miły pobyt, urozmaicając program Seminarium różnymi niespodziankami, a odbywające się wieczorami uroczyste kolacje sprzyjają cennym kontaktom biznesowym. Pełny program Seminarium zostanie opublikowany na początku marca 2023 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym Seminarium. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa i przesłanie jak najszybciej (najdalej do 6 marca) faksem: +48 85 744 30 88, e-mail: biuro@sitk.bialystok.pl lub pocztą na adres: SITK RP O/Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 2/202, 15-950 Białystok. Prosimy o wczesną rejestrację z uwagi na prognozowaną liczbę uczestników oraz sprawy organizacyjne.
Informujemy również, że istnieje możliwość sponsorowania Seminarium i prezentacji Państwa firmy w czasie trwania Seminarium. W tym celu prosimy o kontakt z Krzysztofem Gleba-Zawadzkim (tel.: 600 823 433, krzysztof.glebazawadzki@gmail.com).

Zapraszamy serdecznie. Do miłego spotkania w urokliwym Augustowie! W imieniu Komitetu organizacyjnego – Krzysztof Gleba-Zawadzki

Z wyrazami szacunku,
Marek Motylewicz

/ Prezes Zarządu Oddziału SITK RP Białystok /

Załączniki: 

PDF icon Karta zgłoszenia

Skip to content