logo_POIIB

Spotkanie Wigilijne w Łomży!

Drodzy Koleżanki i Koledzy, w dniu 19 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 17:30 w Łomży w restauracji Stara Rampa przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 odbędzie się spotkanie wigilijne członków Podlaskiej OIIB.

Zapraszamy do udziału. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 85/742-49-30 lub email: pdl@piib.org.pl do dnia 15 grudnia 2023 r.

Koordynator spotkania:
Pani Sylwia Kozłowska-Kaliś
Członek Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB

Podczas spotkania wigilijnego POIIB w Łomży w dniu 19.12.2023 r. za pomocą technik audio-wizualnych będzie utrwalany wizerunek uczestników. Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w akcji organizowanej przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wyraża zezwolenie POIIB i podmiotom współpracującym na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w szczególności: na stronie internetowej i portalach społecznościowych POIIB, materiałach i broszurach informacyjnych POIIB zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie POIIB w calach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innych uczestników imprezy oraz komentarzem opisującym przebieg imprezy, w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1062 ze zm.) oraz ewentualnego przetwarzania w niezbędnym zakresie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). /t. j. Dz. Urz.UE.L 2021 Nr 74, poz. 35/.

Skip to content