logo_POIIB

Systemy stropowe gęstożebrowe sprężone.

Szkolenie odbędzie się w biurze POIIB
ul. Legionowa 28 lok 103 B, Białystok.

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Systemy stropowe gęstożebrowe sprężone.

Termin szkolenia: 25 kwietnia 2023 r. (wtorek)

Czas trwania: 10:00-13:00

Miejsce szkolenia: Miejsce szkolenia: Białystok, biuro POIIB, ul. Legionowa 28 lok 103 B.

Program szkolenia:

„Systemy stropowe gęstożebrowe sprężone na przykładzie stropów Rector”

 • charakterystyka stropów gęstożebrowych sprężonych,
 • proces produkcji belki sprężonej,
 • rodzaje systemów stropowych z uwagi na zastosowany element wypełnienia międzybelkowego (pustak betonowy lub lekkie wypełnienie panelowe),
 • zasady projektowania, detale, tabele doboru,
 • możliwości ukrycia instalacji w stropie (pustak betonowy) oraz w przestrzeniach międzybelkowych (panele RECTOLIGHT),
 • akustyka stropów gęstożebrowych sprężonych,
 • projektowana odporność ogniowa stropów gęstożebrowych sprężonych: wytyczne projektowe, sposób doboru,
 • analiza cenowa na przykładzie najpopularniejszych rozwiązań stropowych.

RENOWACJE – Wymiana stropów w budynkach istniejących:

 • sposób montażu w gniazdach montażowych, wieniec oparty na stropie,
 • opcja montażu bezpodporowego,
 • oparcie prefabrykatów na elementach stalowych,
 • przykłady realizacji.

AKCESORIA:

 • prefabrykowane nadproża sprężone PLX, wytyczne montażowe,
 • prefabrykowane podciągi sprężone PPR, wytyczne montażowe,
 • element szalunkowy wieńca.

OPROGRAMOWANIE:

 • Prezentacja oprogramowania do projektowania stropów gęstożebrowych sprężonych w wersji pełnej oraz uproszczonej.
 • Dla zainteresowanych programem do projektowania stropów RECTOR, umożliwiamy otrzymanie nieodpłatnej wersji programu Eurydice.

Prelegent: mgr inż. arch. Przemysław Deryło – Specjalista ds. Kluczowych Klientów i Wsparcia Sprzedaży

Zapisy: do 21 kwietnia 2023 r. wyłącznie poprzez formularz zgłoszenia

Uwagi:

 • decyduje kolejność zgłoszenia,
 • w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń szkolenie zostanie odwołane,
 • prosimy śledzić aktualne informacje o ww. szkoleniu na stronie lub na naszym Facebooku (możliwa zmiana miejsca szkolenia).

Podczas szkolenia pomocą technik audio-wizualnych będzie utrwalany wizerunek uczestników. Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w akcji organizowanej przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wyraża zezwolenie POIIB i podmiotom współpracującym na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w szczególności: na stronie internetowej i portalach społecznościowych POIIB, materiałach i broszurach informacyjnych POIIB zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie POIIB w calach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innych uczestników imprezy oraz komentarzem opisującym przebieg imprezy, w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1062 ze zm.) oraz ewentualnego przetwarzania w niezbędnym zakresie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). /t. j. Dz. Urz.UE.L 2021 Nr 74, poz. 35/.

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content