Terminy egzaminów ustnych wiosennej sesji egzaminacyjnej 2016


Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane odbędzie się 20 maja 2016 r. o godz. 10:00, sala konferencyjna w budynku FSNT NOT, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, Białystok.

Jednocześnie Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że przewiduje się przeprowadzenie egzaminów ustnych na uprawnienia budowlane w następujących terminach:

Zmiana terminu składania wniosków o nadanie uprawnień.


Szanowni Państwo!

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB informuje, że został zmieniony termin składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych. Wnioski należy składać do 19 stycznia 2016 r.

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2016 r. odbędzie się 20 maja 2016 r. o godz. 10:00.

Termin składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych!


Szanowni Państwo!

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB przypomina, że wnioski o nadanie uprawnień należy składać do 15 stycznia 2016 r.

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2016 r. odbędzie się 20 maja 2016 r. o godz. 10:00.

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB

Piszą o nas!


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z uroczystego wręczenia uprawnień budowlanych w dniu 15 grudnia 2015 r. dostępną pod linkiem:

Strony