logo_POIIB

Terminy i obowiązujące zasady podczas egzaminów – sesja wiosenna 2024

OGŁOSZENIE – terminy i obowiązujące zasady podczas egzaminów XLIII (43) sesji egzaminacyjnej – wiosennej 2024 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB informuje, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji XLIII – wiosennej 2024 r. odbędzie się 24 maja 2024 r. w sali konferencyjnej budynku Rady FSNT NOT w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 według następujących zasad:

– o godzinie 10.00 rozpoczyna się egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

– o godzinie 13.00 rozpoczyna się egzamin na uprawnienia budowlane w pozostałych specjalnościach.

Godziny egzaminu ustnego będą ustalone indywidualnie po wynikach egzaminu pisemnego i dostępne na stronie internetowej pdl.piib.org.pl.

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane odbędą się w siedzibie biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Białymstoku, przy ul. Legionowej 28 lok. 103 B (I piętro) w następujących terminach:

1.Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,
 • projektowania w ograniczonym zakresie,
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery Cha.

27 maja 2024 r.,

2. Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery Chb do litery Ko.

28 maja 2024 r.,

3. Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery Kp do litery R.

29 maja 2024 r.,

4. Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery S do litery Ż,
 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

31 maja 2024 r.,

5. Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej mostowej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

27 maja 2024 r.,

6. Zespół Egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery J.

31 maja 2024 r.,

7. Zespół Egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery K do litery Ż.

1 czerwca 2024 r.,

8. Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

27 maja 2024 r.,

9. Zespól Egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

3 czerwca 2024 r.,

10. Zespół Egzaminacyjny Nr 10 dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

31 maja 2024 r.,

11. Zespół Egzaminacyjny Nr 11 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych– osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

4 czerwca 2024 r.,

12. Zespół Egzaminacyjny Nr 12 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery G.

28 maja 2024 r.,

13. Zespół Egzaminacyjny Nr 13 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery H do litery Ż,
 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

29 maja 2024 r.,

14. Zespół Egzaminacyjny Nr 14 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania bez ograniczeń,
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

3 czerwca 2024 r.,

15. Zespół Egzaminacyjny Nr 15 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – osoby zdające na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

4 czerwca 2024 r.,

Jednocześnie Komisja wyjaśnia, że:

 1. Nie jest możliwe zdawanie części ustnej egzaminu w innym terminie niż określony dla danego zespołu egzaminacyjnego, w związku z czym prosimy o uważne sprawdzenie właściwej daty.
 2. W czasie przygotowywania się do odpowiedzi na części ustnej egzaminu zabronione jest korzystanie z różnego rodzaju opracowań (poradniki, zbiory pytań, itp.).
 3. Podczas egzaminu ustnego nie będą udostępniane akty prawne oraz normy w formie papierowej. Dostępne będzie natomiast stanowisko on-line. Dopuszczalne jest korzystanie
  z własnych aktów prawnych i norm w formie papierowej.
 4. Ostatnie pytanie może wymagać opracowania w formie pisemnej, np. w postaci rysunku lub obliczeń.
 5. W trakcie części ustnej egzaminu odpowiedź nie może polegać wyłącznie na odczytywaniu aktów prawnych i norm, a także notatek sporządzonych na ich podstawie. Egzaminowany powinien omówić i skomentować własnymi słowami akty prawne regulujące kwestie objęte zakresem przedmiotowym pytania oraz wyjaśnić notatki i szkice sporządzone w trakcie przygotowywania się do odpowiedzi.
 6. Czas trwania części ustnej egzaminu wynosi 60 minut, w tym nie więcej niż 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie się kandydata do odpowiedzi,
 7. Po upływie przewidzianego czasu egzamin zostanie zakończony niezależnie od tego, czy kandydat odpowiedział na wszystkie pytania.
 8. Przebieg egzaminu ustnego zostanie utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej dźwięk na elektronicznym nośniku danych.
Skip to content