logo_POIIB

Prawa autorskie – przypadki naruszania i dochodzenie roszczeń cywilnych

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat:  Prawa autorskie – przypadki naruszania i dochodzenie roszczeń cywilnych

Prawa autorskie powinny być uwzględniane przy zawieraniu umowy o prace projektowe. Czasami w braku pisemnej umowy lub wbrew postanowieniom umowy dochodzi do naruszenia praw autorskich projektanta do dokumentacji projektowej, któremu przysługują roszczenia cywilne w stosunku do naruszyciela. Podczas szkolenia zostaną przedstawione podstawowe informacje o prawach autorskich i postanowieniach umów, przypadkach naruszenia praw autorskich oraz dochodzeniu roszczeń cywilnych z tego tytułu.

Termin szkolenia: 17 kwietnia 2024 r. (środa)

Czas trwania: 16:00-19:30

Miejsce szkolenia: Portal PIIB

Prelegent: Piotr Jarzyński z Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Sp.k.

Zapisy: poprzez Portal PIIB

Uwagi: –

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady ds.szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content