Terminy egzaminów ustnych - sesja jesienna 2018 r.


Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2018 r. odbędzie się 23 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej budynku NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2.

OGŁOSZENIE – terminy części ustnych egzaminów jesiennej sesji egzaminacyjnej 2018 r.

Terminy egzaminów ustnych - sesja wisenna 2018


OGŁOSZENIE – terminy części ustnych egzaminów wiosennej sesji egzaminacyjnej 2018 r.

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że przewiduje się przeprowadzenie części ustnych egzaminów na uprawnienia budowlane w następujących terminach:

Ponowne przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane


Szanowni Państwo!

Przypominamy, że osoby, które chciałyby ponownie przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane (uzyskany negatywny wynik) i osoby, które w poprzednich sesjach zostały zakwalifikowane do egzaminu na uprawnienia budowlane a nie przystępowały do niego, składają wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu na co najmniej 60 dni przed jego terminem.

Strony