logo_POIIB

Technika pomp ciepła

Uwaga!
Szkolenie odbędzie się: w Hotelu Trio, ul. Hurtowa 3, 15-399 Białystok

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Technika pomp ciepła

 Na szkoleniu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Bilansowanie obiektów i spełnienie aktualnych wymogów WT w zakresie wskaźnika EP
 • Aspekty podłączeń hydraulicznych układów z pompami ciepła
 • Przykłady konfiguracji pomp ciepła z innym źródłami ogrzewania
 • Aspekty projektowo doborowe powietrznych pomp ciepła
 • Aspekty projektowo doborowe gruntowych pomp ciepła i gruntowych dolnych źródeł
 • Chłodzenie budynków pompą ciepła
 • Schematy hydrauliczne różnych konfiguracji
 • Przygotowanie c.w.u. przez pompy ciepła
 • Perspektywa nowych czynników ziębniczych i nowe pompy propanowe
 • Przykład doborowy bud. Wielorodzinny
 • Narzędzia projektowe Dimplex

Termin szkolenia: 14 marca 2024 r. (czwartek)

Czas trwania: 09:00 -15:00

Miejsce szkolenia: Miejsce szkolenia uzależnione będzie od zainteresowania szkoleniem i zostanie podane w późniejszym terminie.
Hotel Trio, ul. Hurtowa 3, Białystok.

Prelegent: mgr inż. Roman Ciońćka

Zapisy: do 11 marca 2024 roku, wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy

Uwagi :  

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady ds.szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content