logo_POIIB

Techniki instalacyjne systemów grzewczych, sanitarnych i geotermalnych

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat: Techniki instalacyjne systemów grzewczych, sanitarnych i geotermalnych. 

Termin szkolenia: 28 października 2023 r. (sobota)

Czas trwania: 10:00-13:00

Miejsce szkolenia: Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie, po uwzględnieniu ilości zapisów na szkolenie.  Biuro Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok 103C, Białystok

Program:

1. Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła AWADUKT THERMO

– prezentacja systemu

– dobór optymalnej wielkości wymiennika

– doświadczenia z budowy

2. Sondy geotermalne RAUGEO

– prezentacja systemu

– dobór dolnych źródeł do współpracy z pompami ciepła

– chłodzenie pasywne przy wykorzystaniu dolnego źródła

– doświadczenia z budowy

3. Chłodzenie płaszczyznowe z automatyką sterującą

– prezentacja systemu w zabudowie „na sucho” oraz „na mokro”

– wytyczne projektowe

– alternatywa dla systemów klimatyzacji

– automatyka sterująca NEA Smart 2.0

Prelegent: inż. Radosław Mikołajewski, inż. Michał Kot

Zapisy: do 22 października 2023 r. wyłącznie poprzez formularz zgłoszenia 

Podczas szkolenia za pomocą technik audio-wizualnych będzie utrwalany wizerunek uczestników. Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w akcji organizowanej przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wyraża zezwolenie POIIB i podmiotom współpracującym na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w szczególności: na stronie internetowej i portalach społecznościowych POIIB, materiałach i broszurach informacyjnych POIIB zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie POIIB w calach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innych uczestników imprezy oraz komentarzem opisującym przebieg imprezy, w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1062 ze zm.) oraz ewentualnego przetwarzania w niezbędnym zakresie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). /t. j. Dz. Urz.UE.L 2021 Nr 74, poz. 35/.

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content