1. Wojciech Kamiński - Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB - dyżur w biurze POIIB
 2. Andrzej Falkowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej POIIB - dyżur w biurze POIIB
 3. Waldemar Jasielczuk - Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB - dyżur w biurze POIIB
 4. Grażyna Sykała - Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB do spraw szkoleń
 5. Robert Dryl - Sekretarz Rady Podlaskiej OIIB - dyżur w biurze POIIB
 6. Krzysztof Ciuńczyk - Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB
 7. Lucyna Huryn - Członek Prezydium Rady Podlaskiej OIIB
 8. Mariusz Kłokowski - Członek Prezydium Rady Podlaskiej OIIB
 9. Sylwia Kozłowska - Kaliś - Członek Prezydium Rady Podlaskiej OIIB
 10. Jerzy Bukowski- Członek Rady Podlaskiej OIIB
 11. Piotr Głębocki- Członek Rady Podlaskiej OIIB
 12. Sławomir Klimko - Członek Rady Podlaskiej OIIB
 13. Małgorzata Micał - Członek Rady Podlaskiej OIIB
 14. Grażyna Siemiończyk - Członek Rady Podlaskiej OIIB
 15. Ryszard Sztuka - Członek Rady Podlaskiej OIIB
 16. Agnieszka Żero - Członek Rady Podlaskiej OIIB
 1. Krzysztof Falkowski - Przewodniczący KK Podlaskiej OIIB - dyżur w biurze POIIB
 2. Marek Gwiazdowski - Zastępca Przewodniczącego KK Podlaskiej OIIB
 3. Waldemar Mieczysław Paprocki - Zastępca Przewodniczącego KK Podlaskiej OIIB
 4. Wojciech Sadowski - Sekretarz KK Podlaskiej OIIB
 5. Jerzy Tadeusz Drapa - Członek KK Podlaskiej OIIB
 6. Dariusz Kiluk - Członek KK Podlaskiej OIIB
 7. Tomasz Surowiec - Członek KK Podlaskiej OIIB
 1. Tadeusz Andrzej Maciak - Przewodniczący KR Podlaskiej OIIB dyżur w biurze POIIB
 2. Tomasz Ciereszyński - Zastępca Przewodniczącego KR Podlaskiej OIIB
 3. Krzysztof Gleba-Zawadzki - Sekretarz KR Podlaskiej OIIB
 4. Mariusz Borowski - Członek KR Podlaskiej OIIB
 5. Stanisław Kuligowski - Członek KR Podlaskiej OIIB
 6. Tomasz Niedźwiecki - Członek KR Podlaskiej OIIB
 1. Elżbieta Pyszlak - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Koordynator - dyżur w biurze POIIB
 2. Anna Andruszkiewicz - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej OIIB
 3. Krzysztof Jurski - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej OIIB
 4. Tomasz Kamiński - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej OIIB
 5. Krystyna Lipińska - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej OIIB
 6. Danuta Piszczatowska - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej OIIB
 7. Tomasz Marcin Pawłowski - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej OIIB
 8. Wacław Sójko - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej OIIB
 1. Gilbert Okulicz-Kozaryn - Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB - dyżur w biurze POIIB
 2. Edward Mostowski - Zastępca Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB
 3. Wojciech Wojciuk - Sekretarz Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB
 4. Zbigniew Andruszkiewicz - Członek Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB
 5. Mieczysław Antoni Kucharski - Członek Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB
 6. Szczepan Mierzejewski - Członek Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB
 7. Adam Sawicki - Członek Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB
 1. Krzysztof Ciuńczyk - Delegat
 2. Andrzej Falkowski - Delegat
 3. Krzysztof Falkowski - Delegat
 4. Lucyna Huryn - Delegat
 5. Wojciech Kamiński - Delegat
 6. Ryszard Feliks Kruszewski - Delegat
 7. Gilbert Okulicz - Kozaryn - Delegat