logo_POIIB

Wspieramy kształcenie młodych budowlańców!

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa od lat wspiera Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przy Zespole Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku.

OWiUB jest olimpiadą tematyczną związaną z dziedziną wiedzy budowlanej. Zwycięzcy etapu okręgowego biorą udział w eliminacjach centralnych, które otwierają drzwi na wyższe uczelnie techniczne bez postępowania kwalifikacyjnego.

4 marca 2023 r. w 12 okręgach w całym kraju, odbyły się eliminacje okręgowe XXXVI Olimpiady. Na czele Zespołu Sprawdzającego Jury Zawodów w okręgu VIII białostockim z siedzibą w Białymstoku przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych stał były Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski.

Gościem wydarzenia był Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB inż. Krzysztof Ciuńczyk.

https://www.zsbg.bialystok.pl/index.php/nauczyciel/olimpiada-wiedzy-i-umiejetnosci-budowlanych/619-etap-okregowy-xxxvi-olimpiada-wiedzy-i-umiejetnosci-budowlanych

https://www.olimpiadabudowlana.pl

Skip to content