logo_POIIB

XVII Ogólnopolska Konferencja Techniczna

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich zaprasza Członków PIIB do udziału w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Technicznej nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

W dniach 12 i 13 października 2023 r. w Legnicy –  ogólnopolskie spotkanie osób profesjonalnie związanych z projektowaniem i procesem koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Miejsce konferencji – Hotel QUBUS****, ul. Skarbowa 2, 59-220 Legnica.

Szczegóły uczestnictwa w konferencji na stronie internetowej Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy  pod linkiem :

https://legnica.sgp.geodezja.org.pl/dzialalnosc/informacje-oddzial-w-legnicy/358-komunikat-nr-3-xvii-konferencja-techniczna-nt-koordynacji-usytuowania-projektowanych-sieci-uzbrojenia-terenu-legnica-12-13-pazdziernika-2023-r

Zgłoszenia należy nadsyłać do 6 października 2023 r.

Skip to content