logo_POIIB

XXII Okręgowy Zjazd  Sprawozdawczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  zakończony!

Zjazd  rozpoczął się o godzinie 10.00 w dniu 20 kwietnia 2023 r. a zakończył o godzinie 16.00 w dniu 21 kwietnia 2023 r.

Funkcję Przewodniczącego Zjazdu sprawował Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk, a Sekretarza Zjazdu p. Mariusz Truszkowski Sekretarz Okręgowej Rady POIIB.

Spośród 115 zgłoszonych na XXII Okręgowy Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa delegatów w obradach wzięło udział 99 (co daje 86,09 % uprawnionych), wobec czego Zjazd jest prawomocny i podjął wiążące uchwały.

Zjazd podjął 11 uchwał, wyniki z głosowań dostępne są pod linkiem: https://pdl.piib.org.pl/wp-content/uploads/2023/08/Raporty_z_glosowan_nad_uchwalami.pdf

Zgłoszono 10 wniosków, które Sekretarz Zjazdu skierował do rozpatrzenia przez Okręgową Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wnioski dostępne są pod linkiem: https://pdl.piib.org.pl/wp-content/uploads/2023/08/Raport_zlozonych_wnioskow.pdf

W imieniu Okręgowej Rady POIIB dziękuję Delegatom, za udział w Zjeździe i odpowiedzialną postawę, świadczącą o zrozumieniu konieczności wypełnienia zadań statutowych i ustawowych izby oraz będącą wyrazem troski o sprawy samorządu inżynierów budownictwa.

Z poważaniem
Mariusz Truszkowski
Sekretarz  Okręgowej Rady POIIB

Skip to content