logo_POIIB

Zmiana rozporządzeń w sprawach warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki…

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie.

Temat:  Zmiana rozporządzeń w sprawach warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Od 1 kwietnia 2024 r. wejdą w życie istotne zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Nowelizacja przepisów ma zdaniem ustawodawcy ograniczyć praktyki związane z tzw. „patodeweloperką”, czyli z działaniami, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrej architektury, zdrowego rozsądku, a czasem wymagań zawartych w przepisach. Jej celem jest poprawa warunków życia w budynkach mieszkalnych. Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w ww. rozporządzeniach oraz ich skutki dla architektów i inwestorów.

Termin szkolenia: 03 kwietnia 2024 r. (środa)

Czas trwania: 16:00-18:00

Miejsce szkolenia: Portal PIIB

Prelegent: Piotr Jarzyński z Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Sp.k.

Zapisy: poprzez Portal PIIB

Uwagi: –

Mariusz Kłokowski
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady ds.szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Skip to content