logo_POIIB

Engineers for Europe (E4E)

W 2022 roku rozpoczęto realizację projektu Engineers for Europe (E4E) finansowanego z funduszy Unii Europejskiej (Erasmus+), którego celem jest ustanowienie regularnej wymiany informacji na temat wymagań edukacyjnych związanych z zawodem inżyniera, sposobami kształcenia i oczekiwaniami przemysłu poprzez utworzenie stałej „Rady ds. umiejętności”, identyfikowanie nowych trendów w europejskim  kształceniu inżynierów oraz opracowywanie innowacyjnych metod szkoleniowych dla tego zawodu.

Europejska Rada Izb Inżynierów (ECEC), jako jedna z 13 członków konsorcjum, obok innych organizacji inżynierskich i uczelni technicznych, którym powierzono to zadanie, zwróciła się z prośbą o rozpowszechnienie i zachęcenie jak największej liczby inżynierów do wypełnienia ankiety stanowiącej jeden z elementów służących  realizacji projektu.

Link do ankiety, którą należy wypełnić do 16 czerwca br.:

https://www.surveymonkey.com/r/Engineers4Europe

Skip to content